Στα 60,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στα τέλη Απριλίου ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από 70,73 δισ. ευρώ στα τέλη του αμέσως προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ωστόσο, αυξήθηκε ο δανεισμός από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, στα 33,427 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου από 21,22 δισ. το Μάρτιο. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την εκροή καταθέσεων που παρατηρήθηκε στις ελληνικές τράπεζες μετά την κορύφωση της κρίσης στην Κύπρο.