Στο 7% του ΑΕΠ αυξήθηκε η συμβολή της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην εθνική οικονομία το 2012, σύμφωνα με μελέτη της Boston Consulting Group (BCG), ενώ σε απόλυτα μεγέθη παρέμεινε σταθερή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η συνεισφορά της όμως αυξήθηκε επειδή το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε, λόγω της κρίσης.

Η άμεση συνεισφορά εκτιμάται στα 7,6 δισ. ευρώ (3,5% του ΑΕΠ) εκ των οποίων τα 6,5 δισ. ευρώ αποδίδονται στην ποντοπόρο ναυτιλία. Επιπλέον 2,3 δισ. ευρώ συνεισφέρει το ναυτιλιακό cluster, ενώ άλλα 3,4 δισ. ευρώ είναι η προστιθέμενη αξία από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Την τελευταία δεκαετία, υπολογίζεται ότι η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ισοζύγιο των υπηρεσιών ανήλθε στα 136 δισ. ευρώ, ενώ, το 2011, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, με 12,7 δισ. ευρώ, ξεπέρασε το τουριστικό, που είχε ανέλθει στα 10,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την BCG, δεδομένης και της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, το ελληνικό ναυτιλιακό cluster μπορεί να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό οδηγό της ελληνικής οικονομίας και στήριγμα της ρευστότητας, αλλά και της απασχόλησης. Εξάλλου, ο ελληνικός εφοπλισμός ολοκληρώνει, μέχρι τις αρχές Ιουνίου, τις διαδικασίες καταβολής της εθελοντικής εισφοράς στα δημόσια έσοδα, όπως έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Οπως αναφέρεται η εθελοντική εισφορά θα αφορά  στο διπλασιασμό της φορολογίας για τρία έτη, τόσο για τα πλοία υπό ελληνική σημαία όσο και για τα πλοία ξένων σημαιών που διαχειρίζονται εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Με τα δεδομένα της μελέτης που δημοσιοποιήθηκαν -μελέτη η οποία έρχεται ως συνέχεια αυτής που δημοσιοποίησε πριν από λίγους μήνες το ΙΟΒΕ-, η ελληνόκτητη ναυτιλία συνεισφέρει ετησίως στην ελληνική οικονομία 13,4 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερα από 165.000 άτομα (με βάση στοιχεία του 2010).