Αύξηση μεριδίου παρουσίασε η Κορρές εν μέσω κρίσης, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Βιδάκη, κατά το 2012, παρά την πτωτική τάση της αγοράς κατά -5% στα καλλυντικά φαρμακείου. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας πλέον διαμορφώνεται στο 10,1%, ενώ η τάση αυτή συνεχίζεται και φέτος.
Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, μετά την ενίσχυση της παρουσίας της στις βασικές της αγορές (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Σκανδιναβία, Γαλλία, ΗΠΑ), η εταιρία σκοπεύει εντός του 2013 να εισέλθει με συνεργάτη στην αγορά της Νοτίου Αφρικής. 

Παραλλήλως, επιδιώκει να διατηρήσει το μικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο παρά την κρίση διευρύνθηκε κατά 2% μέσα στο 2012.
 Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, κ. Βιδάκης, ανέφερε ότι το επιχειρείν για μια ελληνική επιχείρηση που υφίσταται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και τα προβλήματα ρευστότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική αγορά, ήταν εξαιρετικά δύσκολο το 2012. Ο ίδιος εκτιμά ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας το 2013, σημειώνοντας ωστόσο ότι όλα μέλλουν να αποδειχθούν στην πράξη. 

Η εξασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά και η ανακούφιση  ομάδων που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, σημειώνει ότι είναι προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και στο φορολογικό χαρακτηρίζοντάς το πάγιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις εξαιτίας της περιπλοκότητάς του και της συνεχούς αναμόρφωσής του. 

Το 2012, παρά τα υψηλά επίπεδα ύφεσης της Eλληνικής Οικονομίας , ο Όμιλος Κορρές πέτυχε αύξηση στο μικτό περιθώριο κέρδους του και στα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). 

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου του 2012, επηρεασμένες από τις χαμηλότερες πωλήσεις του εξωτερικού δεδομένου ότι η Johnson & Johnson παράγει πλέον κυρίως η ίδια τα προϊόντα που διανέμει στην Β. Αμερική καθώς και από τις ενέργειες αναδιοργάνωσης στις οποίες προέβη ο Όμιλος σε χώρες εστίασης (Γερμανία, Ισπανία) με στόχο την σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές αυτές, διαμορφώθηκαν στα €40εκατ. από €42,7εκατ.. 

Ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο κερδοφορίας - το μικτό περιθώριο κέρδους, ανήλθε στα 62% από 60%, αύξηση κατά 190 μονάδες βάσης προερχόμενη κυρίως από την βελτίωση του κόστους και την ορθολογικοποίηση του μίγματος πωλήσεων της. 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και μη επαναλαμβανόμενων ενεργειών αναδιάρθρωσης των απαιτήσεων στις οποίες προέβη ο Όμιλος δεδομένου του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που προβλέπεται, αυξήθηκαν κατά 3,3% στα €7,8εκατ. το 2012 από €7,6εκατ. το 2011, αποτέλεσμα του ενισχυμένου μικτού περιθωρίου και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.