Ζημιές ύψους 14,2 εκατ. αναμένεται να εμφανίσει στο α' τρίμηνο η Motor Oil, λόγω επιπτώσεων από την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και έκτακτης επιβάρυνσης 15 εκατ. από φορολογία, σύμφωνα με την Επενδυτική Τράπεζα. Τα EBITDA της εταιρίας αναμένονται στα 42,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε ετήσια βάση. 

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι ζημιές από αποθέματα αναμένονται στα 9 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι κερδών 10 εκατ. στο Q1 του 2012. Τα κέρδη της εταιρίας, εξαιρουμένων των έκτακτων παραγόντων, εκτιμώνται στα 10 εκατ. ευρώ. 
 
Η IBG διατηρεί τιμή-στόχο στα 9,2 ευρώ και σύσταση accumulate για τη μετοχή.