Στους στόχους, τις επιλογές και την προετοιμασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση του "Κοινωνικού Πυλώνα" της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αναφέρθηκε  ο Επίτροπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ολι Ρεν  στην συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και η οποία αφορούσε τις πρωτοβουλίες που καλείται να αναλάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας και ύφεσης στην Ευρώπη.

Ο Ρεν υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον Πρόεδρο Μπαρόζο εργάζεται συλλογικά για την προετοιμασία μιας πρότασης που θα ενδυναμώσει τον κοινωνικό πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «πρόκειται για μέτρα με στόχο την καλύτερη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, αλλά και την προετοιμασία της Κοινωνικής Ατζέντας για την ΕΕ των 27». 

Στόχος είναι η επαναφορά της ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τόνισε χαρακτηριστικά. 

Υπεραμύνθηκε, ωστόσο, της συνέχισης της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, λέγοντας ότι «πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

«Χρειάζεται εις βάθος μεταρρύθμιση, ανάλυση των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας», ώστε να εντοπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της κατάστασης, κατέληξε ο Επίτροπος