Ψήφισμα για την δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Την τελική του έγκριση το Ευρωκοινοβούλιο θα την δώσει αργότερα προκειμένου, όπως διευκρινίζεται στο ψήφισμα, να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για συνομιλίες με την ΕΚΤ.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους το Ευρωκοινοβούλιο προώθησε με το Ψήφισμα του αλλαγές αφορούν:

* Την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΚΤ, μέσω της έγκρισης του Κοινοβουλίου για το διορισμό του προέδρου και αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου και την ενδεχόμενη απόλυσή τους.

* Την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, μέσω της διεξαγωγής ακροάσεων με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου και τα μέλη του, και μέσω της απαίτησης γραπτών απαντήσεων από τον επόπτη της ΕΚΤ.

* Την βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα, τόσο για την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των τραπεζών όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

* Στον αυστηρό διαχωρισμό του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ αυτού που είναι αρμόδιο για τη νομισματική πολιτική και αυτού που θα αναλάβει την εποπτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της ΕΚΤ.

* Στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ΕΚΤ και στην βελτίωση της δυνατότητάς της να διεξάγει ελέγχους αντοχής και να λαμβάνει πληροφορίες από τις τράπεζες και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Απευθυνόμενη στην ολομέλεια την Τρίτη η Marianne Thyssen (ΕΛΚ, Βέλγιο), εισηγήτρια του κειμένου που αναθέτει στην ΕΚΤ εποπτικές εξουσίες, σημείωσε ότι "η μεταφορά εξουσιών από το εθνικό επίπεδο πρέπει να συμβαδίσει με τη δημιουργία της ανάλογης ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ".

Ο Sven Giegold (Πράσινοι, Γερμανία), εισηγητής του κειμένου που τροποποιεί το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, δήλωσε τα εξής: "Η ΕΚΤ δεν είναι γνωστή ως ο γενέθλιος τόπος της δημοκρατίας. Όμως πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει τη δημοκρατική υπευθυνότητα... Τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων περιμένουν από εμάς, τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουμε ότι η απαραίτητη ευθύνη θα συνοδεύει τον επόπτη της ΕΚΤ".