Εισροές ύψους  38 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι συλλογικές επενδύσεις-ΟΣΕΚΑ το Μάρτιο, έναντι  44 δισ. ευρώ εισροών του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το δελτίο συλλογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Αγορά το Μάρτιο. Αυτή η μικρή μείωση οφείλεται στη μεταστροφή των καθαρών πωλήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία 26 Ενώσεων της Ε.Ε. και απεικονίζει περισσότερο από το 99,6% της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων. 

Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καθαρές εισροές ύψους  41 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές στα Ομολογιακά αυξήθηκαν και ανήλθαν στα  15 δισ.ευρώ  από τα 13 δισ.ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις στα Μετοχικά ΑΚ κατήλθαν στα  9 δισ. ευρώ, από τα  14 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ αυξήθηκαν το Μάρτιο στα 13 δισ. ευρώ από τα   11 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς παρουσίασαν μία μεταστροφή στις καθαρές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και κατέγραψαν εκροές ύψους  2 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εισροές των  4 δισ.ευρώ του Φεβρουαρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των μη-ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν το Μάρτιο στα  18 δισ. ευρώ, από τα  12 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές εισροές των special funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), αυξήθηκαν στα  15 δισ. ευρώ το Μάρτιο σε σχέση με τις εισροές των  9 δισ.ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στα  6.697 δισ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό μηνιαία αύξηση ύψους 1,9% και ανήλθε στα  2.644 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα.

Το συνολικό ενεργητικό της ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων ανήλθε στα 9.341 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου

Παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε το πακέτο διάσωσης για την Κύπρο, το σύνολο των καθαρών πωλήσεων των ΟΣΕΚΑ και των μη ΟΣΕΚΑ παρέμεινε το Μάρτιο στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως και το Φεβρουάριο, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών για τις προοπτικές των επενδύσεων.