Ζημιές 76 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω απομειώσεων της αξίας συμμετοχών σε θυγατρικές της, κατέγραψε το 2012 η ελληνική βιομηχανία κρουασάν και άλλων τυποποιημένων τροφίμων Chipita. Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της εταιρείας, καθώς διαμορφώθηκαν σε 115,42 εκατ. ευρώ έναντι 144,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας κάμψη 20,4%. Περαιτέρω, τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν σε 43,41 εκατ. ευρώ (-20,2%) ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 8,93 εκατ. ευρώ (-25,6%).

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις συμμετοχών, ύψους 67,52 εκατ. ευρώ, ενώ και εκείνα του 2011 είχαν επιβαρυνθεί με υψηλές απομειώσεις συμμετοχών.

Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2012 η επιχείρηση απασχολούσε 832 εργαζομένους (930 στα τέλη του 2012 και 978 στα τέλη του 2010). Η Chipita ανήκει στον όμιλο UFIB, που έχει έδρα στην Κύπρο, ο οποίος λειτουργεί βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κρουασάν και άλλων ειδών διατροφής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Μεξικό -στις τρεις τελευταίες χώρες στο πλαίσιο κοινοπρακτικών εταιρειών.

Τον Οκτώβριο του 2012 αποφάσισε την εκποίηση σημάτων της θυγατρικής Chipita America έναντι 47 εκατ. ευρώ και τη διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας.