Την πρότασή του για το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, διαβίβασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sigmalive η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ του Μιχάλη Κολακίδη. 
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου διαβιβάστηκε προς την Κεντρική Τράπεζα, η οποία ως Αρχή Εξυγίανσης θα λάβει την τελική απόφαση. Το διορισμό Κολακίδη φαίνεται να ευνοούν τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο και η Κυβέρνηση οπότε είναι θέμα χρόνου ο επίσημος διορισμός.
 
Ο κ. Κολακίδης γεννήθηκε το 1954 στη Λευκωσία Κύπρου και είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το London School of Economics και μεταπτυχιακών σπουδών (MBA) από το London Business School. Την περίοδο 1979 – 1993 εργάσθηκε στη Citibank Ελλάδος και διετέλεσε επικεφαλής των τμημάτων Local Corporate Banking και Corporate Finance. Tο 1993 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΤΕΒΑ, μέλος Δ.Σ. της Κτηματικής Τράπεζας και άλλων θυγατρικών της Ε.Τ.Ε. Την περίοδο 1994 – 2000 εργάσθηκε στον Όμιλο Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ως Οικονομικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Ομίλου όπου είχε και την εποπτεία των θυγατρικών εταιριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Νοέμβριο του 2000 εντάχθηκε στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε την ευθύνη των Τομέων International Banking και Wholesale Banking, Treasury και την εποπτεία θυγατρικών τραπεζών και μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε επικεφαλής του Risk Management στον Όμιλο Eurobank και εξελέγη στο Δ.Σ. της Τράπεζας ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.