Στις 30 Μαίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του δικαιώματος για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ταυτόχρονα με την επάνοδο σε διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας με νέα προσαρμοσμένη τιμή, μετά το reverse split και την αποκοπή. 

Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής εγκρίθηκε κατά  τη σημερινή συνεδρίαση του Δ. Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  η διαπραγμάτευση της μετοχής της Εθνικής θα ανασταλεί από την Παρασκευή 24/5 για τέσσερις συνεδριάσεις προκειμένου να γίνει εκκαθάριση των πράξεων (T+3) και η συνένωση των μετοχών (reverse split).