Στην Βασιλική Ρούλια ανέθεσε καθήκοντα Chief Financial Officer το διοικητικό συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας ΓΤΕ της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή του στις 22.05.2013.

Επίσης, το δ.σ. ανέθεσε καθήκοντα Chief Risk Officer στον Αθανάσιο Ανδρεαδάκη.