Τη δυνατότητα παραγωγής μέχρι και 80.000 τόνων βιοντήζελ από από τηγανόλαδο κατά  100%, θα δώσει στη θυγατρική της Ελινόιλ, ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα, η νέα επένδυση ύψους 4 εκ. ευρώ που προγραμματίζει. 

Για τη χρηματόδοτηση της επένδυσης η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Alpha Bank και η σημερινή Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής  στην  εν λόγω σύμβαση μέχρι του ποσού της συμμετοχής της.

Μέχρι πρότινος η εταιρεία μπορούσε να παράγει βιοκαύσιμα χρησιμοποιώντας μόνο μέχρι 40% τηγανόλαδο ενώ χρησιμοποιούσε και άλλου είδους έλαια όπως σπορέλεια. Ωστόσο όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της εταιρείας κατά τη Γενική Συνέλευση η χρήση των σπορελαίων για βιοκαύσιμα έχει εγείρει αντιδράσεις καθώς συνδέεται με την αύξηση της τιμής τους. Σε αντίθεση το τηγανόλαδο είναι επιβαρυντικό για το περιβάλλον και θα ήταν προς το συμφέρον όλων η αξιοποίησή του για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η Γ.Σ. της εταιρείας παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για το 2013 και αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα για το 2012 αφού είχε παρουσιάσει ζημιές.

Οσον αφορά την πορεία της εταιρείας φέτος σημειώθηκε ότι η πορεία των μεγεθών της είναι τόσο πτωτική στο πρώτο τετράμηνο που δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με μείωση αποτελεσμάτων και το 2013. Το πρώτο τετράμηνο η πτώση πωλήσεων της εταιρείας έφτασε το 40% κυρίως λόγω της πτώσης των πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται σημαντική βελτίωση των μεγεθών της όμως, λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης.

"Η εταιρεία διαθέτει 550 πρατήρια απότα οποία τα 140 βρίσκονται στα νησιά και ακόμη 8 στις 8 ιδιωτικές μαρίνες, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα θετικά τα έσοδά της από την άνοδο της τουριστικής κίνησης" ανέφερε στέλεχος της εταιρείας, τονίζοντας, ότι αυτή η τάση ήδη φάνηκε από το Πάσχα.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου