Απίστευτο και όμως αληθινό... Το υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε λειτουργία τον μηχανισμό παρακολούθησης, σε μηνιαία βάση, των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και έδωσε την πρώτη «κίτρινη» κάρτα... στον εαυτό του!
Και όμως την ώρα που το υπουργείο εφαρμόζει εξοντωντικά μέτρα λιτότητας στους πολίτες για να καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα στα δημόσια ταμεία, το ίδιο δεν έπιασε τους στόχους που έθεσε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομκών,  οι περισσότεροι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης κινήθηκαν χαμηλότερα από τους επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί και οι θετικές αποκλίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1% και 67,4%, ενώ τρεις συνολικά φορείς δεν κατάφεραν να κινηθούν εντός στόχων. Οι αποκλίσεις βέβαια, δικαιολογούνται από το υπουργείο «από το γεγονός της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας στοχοθεσίας» αυτό όμως θα φανεί στην πορεία και από τα στοιχεία του επόμενου τριμήνου...

Ειδικότερα οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Οικονομικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατά 65,7%,31% και 156,6% αντίστοιχα.  

Συγκεκριμένα, για το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι συνολικές πραγματοποιήσεις κινήθηκαν σημαντικά πιο πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το α ́ τρίμηνο του 2013 κατά 81,5 εκατ. ευρώ ή 65,7% γιατί καταβλήθηκαν αναδρομικές αποδοχέςστους δικαστικούς λειτουργούς ύψους 91 εκατ. ευρώ περίπου. Οι δαπάνες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του, αλλά στις πιστώσεις του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Αντίθετα μείωση παρουσιάζουν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 3,5 εκατ. ευρώ.  

Για το υπουργείο Οικονομικών οι πραγματοποιήσεις του 3μήνου για το ΥΠΟΙΚ, εξαιρουμένων των Γενικών Κρατικών Δαπανών, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους κατά 44 εκατ. ευρώ ή 31%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στις πληρωμές που δεν είχαν αρχικά περιληφθεί στους στόχους και αφορούν πληρωμές αναδρομικών αποδοχών στους λειτουργούς του ΝΣΚ (9,5 εκατ. ευρώ), στη διάθεση αυξημένης επιχορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ (14 εκατ. ευρώ) και στην απόδοση πόρων σε τελωνειακές υπηρεσίες (4,7 εκατ. ευρώ). 

Οι δαπάνες για την πληρωμή αναδρομικών αποδοχών στους λειτουργούς του ΝΣΚ και η απόδοση πόρων σε τελωνειακές υπηρεσίες δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του, αλλά είχαν περιληφθεί στις πιστώσεις του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Αυξημένες παρουσιάζονται και οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 11,2 εκατ. ευρώ. 

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εμφανίζονται επιπλέον πληρωμές έναντι των στόχων κατά 65,3 εκατ. ευρώ που οφείλονται κυρίως στο ΠΔΕ για το οποίο δεν είχαν συμπεριληφθεί σχετικές προβλέψεις στους στόχους, καθόσον οι δαπάνες αυτές αφορούν μεταβιβάσεις στους φορείς υλοποίησης του ΠΔΕ που είναι οι Περιφέρειες. 

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού παρακολούθησης. Όπως είπε προβλέπεται η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να είναι συμβατοί με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). 

«Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται η δημοσιοποίηση σε τριμηνιαία βάση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης επίτευξης των στόχων της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστούν, σε ακόμα μία διάστασή τους, η έγκυρη πληροφόρηση και η διαφάνεια στην πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία στο πεδίο της αυστηρής παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των δημοσίων οικονομικών, η οποία θα επιτρέψει την εδραίωση και διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. 

ΑΓΓ.ΚΙΛ.