Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6,25 εκ. ευρώ αποφάσισε η σημερινή Γενική Συνέλευση της Ηλεκτρονικής Αθηνών με στόχο να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης.

Η διοίκηση της εταιρίας εισηγήθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σήμερα την ανάκληση προηγούμενης απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5,5 εκ. ευρώ μέσω κοινών μετοχών και αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και διάθεση των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Στρούτση έναντι ποσού ύψους 6.250.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τον  κ. Γιάννη Στρούτση , αν και το τρίτο τρίμηνο του έτους είναι πτωτικό έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2012, οι πωλήσεις υποχωρούν λιγότερο και φαίνεται ότι από το 2014 μπορεί να υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης. «Υπάρχει μια αισιοδοξία, σημείωσε, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών είναι μειωμένο και η αισιοδοξία αυτή αργεί ακόμη να αποτυπωθεί στη λιανική».
 
Σημειώνεται ότι αν και στο α’ εξάμηνο της χρήσης της η αλυσίδα παρουσίασε μείωση κύκλου εργασιών αλλά και θετικό EBITDA στο τρίτο τρίμηνο το EBITDA  ήταν αρνητικό και αποτελεί στοίχημα για την εταιρεία το πώς θα κλείσει τελικά η οικονομική χρήση 2012-2013 που για την εταιρεία κλείνει στις 30/6/2013.

Η εταιρεία διαθέτει συνολικά 52 καταστήματα εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται στην Κύπρο.

Μ.Πρωτ.