Καθαρά κέρδη 38,9 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 70,5% παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο τυο 2013 η εταιρία ΟΠΑΠ σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Τα αντίστοιχα περσινά καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 131,9 εκ ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,12 ευρώ από 0,41 ευρώ του περσινού τριμήνου.Υπενθυμίζεται ότι η μέση εκτίμηση των οικονομικών αναλυτών του Reuters για καθαρά κέρδη ήταν 39,9 εκ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν πτώση 18,4% και ήταν 869,3 εκ. ευρώ στο φετεινό πρώτο τρίμηνο από 1,065 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2012, ενώ τα EBITDA  του τριμήνου ήταν μειωμένα κατά 68,8% στα 57,6 εκ. ευρώ από 184,4 εκ.ευρώ στο περσινό τρίμηνο. Η ανωτέρω πτώση κατά 68,8% οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην μείωση του μεικτού κέρδους (λόγω της επιβολής φόρου 30% ή ποσού 85,5 εκ. ευρώ επί των καθαρών εσόδων από 1/1/2013), αντισταθμιζόμενη μερικώς από το χαμηλότερο ποσοστού διανομής κερδών του παιγνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Η ρευστότητα της εταιρείας στο τρίμηνο ήταν 498,5 εκ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα από το στοιχηματισμό μειώθηκαν κατά 28% στα 309,5 εκ. ευρώ από 429,7 εκ. ευρώ το 2012 λόγω της μείωσης κατά 27% του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα.

Τα έσοδα των αριθμολαχείων στο α' τρίμηνο του 2013, μειώθηκαν κατά 11,9% σε 559,8 εκ. ευρώ, από 635,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 480,8 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπήρξε θετική επίδραση από χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4,8 εκατ. ευρώ έναντι χρηματοοικονομικών εξόδων ύψους 6,9 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2012, επηρεαζόμενα όμως αρνητικά από τον υψηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή.