Εμπλοκή υπήρξε στο φλέγον ζήτημα του διορισμού Εκτελεστικού Διευθυντή στην Τράπεζα Κύπρου με το Μιχάλη Κολακκίδη να αποσύρει το ενδιαφέρον του, σύμφωνα με το www.sigmalive.com.

Ο εκλεκτός του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου ο οποίος συγκέντρωνε τη θετική γνώμη τόσο της κυβέρνησης όσο και της Κεντρικής Τράπεζας ενημέρωσε στις τρείς το απόγευμα ότι δεν ενδιαφέρεται να λάβει το χρίσμα του CEO.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι λόγοι που τον οδήγησαν στην απόσυρση του ενδιαφέροντός του είναι το τετράμηνο συμβόλαιο που του προσφέρεται αλλά και η επιθυμία του, να παραμείνει στη θέση που διατηρεί στη Eurobank.

Πρόκειται για τετράμηνο συμβόλαιο καθώς μετά την πάροδο αυτού του χρόνου και εφόσον η τράπεζα εξέλθει από το καθεστώς εξυγίασνης οι νέοι μέτοχοί της θα κληθούν να εκλέξουν Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Εκτελεστικό Διευθυντή.

Πυρετός διαβουλεύσεων

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας καλούνται πλέον να λύσουν το γρίφο ώστε να διοριστεί CEO. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει ως λύση τη σύσταση επιτροπής εκτελεστικής διεύθυνσης η οποία ν' αποτελείται από τρείς νυν υπαλλήλους της ανώτατης διοίκησης της τράπεζας.