Το Metropolitan Hotel Athens-Chandris, είναι το πρώτο ξενοδοχείο σε παγκόσμιο επίπεδο που θα πιστοποιηθεί ως Medical Tourism Friendly Hotel (MTFH) από την TUV Rheinland Hellas.

Η απονομή του πιστοποιητικού θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2013, σε εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Τουριστική Αγορά οι προδιαγραφές MTFH, θα αναλυθεί η δομή του συστήματος διαχείρισης ιατρικών τουριστών ή διεθνών ασθενών σε μονάδες φιλοξενίας και θα διανεμηθεί για πρώτη φορά το πλαίσιο προδιαγραφών MTFH στο κοινό.

Η TUV Rheinland Hellas, εκπόνησε ένα πλαίσιο προδιαγραφών ποιότητας, το οποίο στοχεύει στη διαχείριση του ιατρικού τουρίστα ή του διεθνούς ασθενή στους χώρους φιλοξενίας. Το σύστημα προδιαγραφών είναι ταυτόχρονα εγκεκριμένο από τον Διεθνή Οργανισμό πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών TEMOS International.