Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το πρώτο τ΄ριμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε  62,2 εκ. ευρώ σε σχέση με  63,7 εκ. ευρώ πέρυσι  παρουσιάζοντας μείωση -2,4%. Τα Μικτά Κέρδη  ήταν 11,4 εκ. ευρώ σε σχέση με  12,7 εκ πέρυσι μειωμένα κατά -10,3%, ενώ μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα ενοποιημένα  EBITDA που έφτασαν τα 4,8 εκ. σε σχέση με  7,4 εκ. ευρω πέρυσι ( -34,7% )

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ήταν   2,5 εκ. ευρώ  σε σχέση με  3,5 εκ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας μείωση -27,9%.

Η οριακή πτώση των πωλήσεων και πτώση των κερδών, ήταν το αποτέλεσμα, καθώς η θετική πορεία του Κλάδου της Συσκευασίας δεν αντιστάθμισε τη μείωση των αποτελεσμάτων του Κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Αναφορικά με την πορεία του β τριμήνου του 2013 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Οι βασικοί παρόγοντες που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του φετινού τριμήνου ήταν:

Μείωση του όγκου πωλήσεων των Τεχνικών Υφασμάτων (-17,4%) λόγω της μειωμένης ζήτησης κυρίως στην Αμερικάνικη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικότερα στηνΕυρωπαϊκή αγορά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για παρατεταμένο διάστημα επηρέασαντις πωλήσεις των τεχνικών υφασμάτων.

Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Κλάδου της Συσκευασίας (+7,3%) λόγω της αύξησηςτου μεριδίου στις υφιστάμενες αγορές αλλά και της επέκτασης σε νέες αγορές τόσοπροϊόντικά όσο και γεωγραφικά.

Αύξηση των τιμών των α’ υλών κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στον Κλάδο της Συσκευασίας η αύξηση των πωλήσεων και η συγκράτηση των δαπανών παραγωγής βελτίωσε το περιθώριο Μικτού Κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων η πτώση του όγκου πωλήσεων και η δυσκολίαμετακύλησης της αύξησης των τιμών των α΄ υλών οδήγησε σε σημαντική συμπίεση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους.

 Στις 31.03.2013 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε  35,8 εκ. ευρώ και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.

,