Οριακή πτώση των πωλήσεων και μείωση κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος της Πλαστικά Θράκης ΠΛΑΘ το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, η θετική πορεία του Κλάδου Συσκευασίας δεν αντιστάθμισε τη μείωση των αποτελεσμάτων του Κλάδου Τεχνικών Υφασμάτων, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι στα 62,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 49,6% σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Στις 31.03.2013 ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφωνόταν σε 35,8 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια σε 0,3.

Αναφορικά με την πορεία του δεύτερου τριμήνου του 2013 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.