Ισχνά χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα α' τριμήνου του ΟΠΑΠ  η Merrill Lynch σε εκθέσεις τους μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. 

Η Merrill Lynch, σε έκθεσή της όπου διατηρεί τιμή-στόχο στα 8,5 ευρώ για τον ΟΠΑΠ, τονίζει ότι τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν 10% χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Ο οίκος προβλέπει ότι τα κέρδη προ φόρων του οργανισμού θα ανέλθουν στα 183 εκατ. ευρώ στο σύνολο της φετινής χρήσης. 

H Euroxx υπογραμμίζει ότι τα έσοδα του ΟΠΑΠ επηρεάστηκαν αρνητικά από την ύφεση στην Ελλάδα, την πενθήμερη απεργία των πρακτόρων τον Ιανουάριο καθώς και από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών από την 1η Ιανουαρίου. Η λειτουργική κερδοφορία του οργανισμού επιβαρύνθηκε από την φορολόγηση με 30% των ακαθάριστων εσόδων του ΟΠΑΠ, καθώς και από τον μεγαλύτερο συντελεστής φορολόγησης.