Υψιστης προτεραιότη­τας ζητήματα για το υπουργείο Εργασίας αποτελούν η ανεργία και η αντιμετώπιση της σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Σημειώνεται ότι η  μεγάλη και σημαντική επιθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανέργων με επίκεντρο 75.000 ευκαιρίες εισόδου τους στην αγορά εργασίας για το 2014, προστίθεται στις ήδη υλοποιούμενες δράσεις μέσα στο 2013 για 45.000 νέους ανέργους, δημιουργείται ένα ισχυρό πλέγμα παρέμβασης που αφορά σε 120.000 νέους.

Με τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, υλοποιούνται αλλά και σχεδιάζονται μία σειρά προγ­ραμμάτων που αφορούν σε διάφορες κατηγορίες ανέργων και ευπα­θών ομάδων.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας έχουμε θέσει, επιπλέον, και την ανάπτυξη σχετικής δράσης που αφορά σε οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πλήρως εναρμο­νισμένο με τους κανόνες επιλεξιμότητας που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται  εν τω μεταξύ ότι στον αέρα βρίσκεται το πρόγραμμα ενίσχυσης περίπου 400.000 οικογενειών που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, καθώς, η Κομισιόν απέρριψε τη χρηματοδότησή του. 

Η ΕΕ εκτιμά ότι το πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο δεν χρηματοδοτεί κοινωφελείς δράσεις. 

Πηγές του υπουργείου Εργασίας παραδέχονται την ύπαρξη εμπλοκής, προσθέτοντας ωστόσο ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα αναζητηθεί η νομική φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα.