Την  είσοδο  των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η άρση του περιορισμού που προβλέπει ότι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει μετοχές πέραν του 5% της τράπεζας, θα εξετάσει η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Probank, στις 15 Ιουνίου.
Στόχος είναι η διευκόλυνση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας, για την επίτευξη της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσής της.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, για την απόφασή της αυτή η ΤτΕ έλαβε υπόψη τα θετικά στοιχεία που εμφανίζει η Probank, μεταξύ των οποίων η ρευστότητα που διαθέτει και η ικανοποιητική σχέση δανείων προς καταθέσεις.