Σε πώληση 235.000 μετοχών του ΟΤΕ, αξίας 1,64 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank ενώ και η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε 5.000 μετοχές του οργανισμού, σύμφωνα με ανακοινώσεις. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. πούλησε στις 21/05/2013, 100.000 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 699.272,50 ευρώ και στις 22/05/2013, 135.000 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 939.518,44 ευρώ αντίστοιχα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε την 23/05/2013, 5.000 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 35.350,00 ευρώ.