Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΠΓΔΜ κατά μία βαθμίδα, σε BB- από BB, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P).

Όπως εξηγεί ο S&P, η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας το 2013 θα είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ενώ κάνει λόγο επίσης για αύξηση των δημοσίων δαπανών για μη παραγωγικούς σκοπούς.

Παράλληλα ο οίκος κάνει εκτενή αναφορά στο τραπεζικό σύστημα της ΠΓΔΜ σημειώνοντας ότι ξένες μητρικές τράπεζες που έχουν θυγατρικές στη χώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες.