Για πρώτη φορά, διαδικτυακή πρόσβαση στις βεβαιώσεις των συντάξεών τους για τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012, θα έχουν από φέτος οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, μέσω του TAXIS.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου με συνεργασία του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα εκδοθεί εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία οι συνταξιούχοι των τριών παραπάνω ταμείων που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδί­κτυο δύνανται να εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).