Η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της παρουσίας και της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά  Συμβούλια των επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως θα διευκολύνει στην ανάδειξη του ρόλου τους και θα συνεισφέρει στην ίση μεταχείριση των φύλων μέσα στη σημερινή επιχείρηση.

Το μήνυμα αυτό μετέφερε η κα Σοφία Κουνένακη – Εφραίμογλου, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, μιλώντας στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΕΕΔΕ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, με θέμα "Κάνοντας τη Διαφορά στην Ανταγωνιστικότητα: Γυναίκες στην Κορυφή των Επιχειρήσεων", στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χθες (Πέμπτη 23 Μαΐου 2013).

Η κα Εφραίμογλου σημείωσε ότι υπάρχει σήμερα μια σαφής αναπτυξιακή διάσταση που πρέπει να προσδώσουμε στις πολιτικές ίσων ευκαιριών.  «Αν το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι η ανταγωνιστικότητά της, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν μπορεί η γυναίκα να συνεισφέρει με όλο τον πλούτο της προσωπικότητάς της και των δεξιοτήτων της στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία».  Μόνον η πλήρης συμμετοχή των γυναικών –τόνισε μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και μέσω αυτής να επιτευχθεί η διατήρηση του κοινωνικού ιστού αλλά και η ανταγωνιστική αναζωογόνηση της οικονομίας.  Αναφερόμενη στην κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι γυναίκες στον τόπο μας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι Ελληνίδες είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά έχουν πληρώσει και πληρώνουν το βαρύτερο ίσως τίμημα στο βωμό της κρίσης, της λιτότητας, της παρατεταμένης ύφεσης. Είδαν το επίπεδο ζωής τους να υποβαθμίζεται, είδαν τις επαγγελματικές τους προοπτικές να εκμηδενίζονται, είδαν το μέλλον των παιδιών τους να γίνεται όλο και πιο δυσοίωνο.   Αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε ανθεκτικές και εξακολουθούμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον και ένα διευρυμένο ρόλο στο μέλλον αυτό».

Σχετικά με τη συζήτηση για την Εισαγωγή Ποσόστωσης στη Σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων Επιχειρήσεων η κα Εφραίμογλου σημείωσε ότι ο ΣΕΒ υποστηρίζει την οικειοθελή  προσέγγιση, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως  τον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και, εν γένει, σε θέσεις ευθύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.   Σε εποχές κρίσης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις απαιτείται να διατηρήσουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους, διασφαλίζοντας πως τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων διαθέτουν εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που ανταποκρίνονται καλύτερα στους επιχειρηματικούς τους στόχους.  Στο σημείο αυτό,  η κα Εφραίμογλου αναφέρθηκε και στην επικείμενη αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και που θα περιλαμβάνει ειδική πρακτική για την ποικιλομορφία των Δ.Σ. και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε αυτά.

Η κα Εφραίμογλου σκιαγράφησε επίσης τις δράσεις που υλοποιεί ο ΣΕΒ για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και, κλείνοντας την παρέμβασή της, τόνισε την ανάγκη να κινηθούμε προς μια επιχειρηματικότητα γνώσης και καινοτομίας, σε τομείς και κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα.  «Σ’ αυτήν την εθνική προσπάθεια η γυναίκα του σήμερα μπορεί να βάλει τη δική της διακριτή σφραγίδα» κατέληξε η κα Εφραίμογλου.