Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, με αύξηση της κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, ανακοίνωσε η Intralot ΙΝΛΟΤγια το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, φτάνοντας τα 355,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EAT-am) αυξήθηκαν κατά 17,4% στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 32,1% φτάνοντας τα 55,1 εκατ. ευρώ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν κατά 23,9% στα 18,9 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 30,4%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων (EAT) σημείωσαν αύξηση 101,8% και διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της Intralot κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση 32% του EBITDA, 17% της κερδοφορίας και 24% των λειτουργικών ταμειακών ροών, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής που ακολουθούμε για βελτίωση της κερδοφορίας των έργων μας, καθώς και στη συνεισφορά των νέων έργων, όπως το σύστημα εποπτείας VLT στη Βικτώρια της Αυστραλίας και του αθλητικού στοιχήματος στο Αζερμπαϊτζάν», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.