Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για τους όρους της αναδιάρθρωσης του κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας PANERGON Α.Ε., σημερινού υπολοίπου 34,0 εκατ. ευρώ.

Με την επίτευξη της συμφωνίας αυτής ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου, καλύπτοντας κοινοπρακτικά και διμερή ομολογιακά δάνεια ύψους 281,9 εκατ. ευρώ, δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού. Ο ορίζοντας αποπληρωμής έχει μετατεθεί το 2017, οι ενδιάμεσες δόσεις έχουν μειωθεί δραστικά και η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου σε συνδυασμό με την ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, τη συνεχιζόμενη εμπορική διείσδυση και τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης και την γρηγορότερη επάνοδο του Ομίλου Σφακιανάκη σε θετικά αποτελέσματα.