Κοντά σε συμφωνία με στρατηγικό επενδυτή βρίσκεται η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας στους εργαζόμενους. Ωστόσο  το δικαστήριο απέρριψε σήμερα τη νέα αίτηση της γαλακτοβιομηχανίας για προσωρινή προστασία από τους πιστωτές, μία απόφαση η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον όποιας προσπάθειας της εταιρείας.

Η διοίκηση της ΑΓΝΟ και οι εργαζόμενοι υπέγραψαν χθες αργά το βράδυ συμφωνητικό, με ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον στρατηγικό επενδυτή που, μεταξύ άλλων, προβλέπει: την ανάκληση των απολύσεων εργαζομένων της γαλακτοβιομηχανία, την επαναφορά της επιχειρησιακής σύμβασης και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Σύμφωνα με την προφορική δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας προς τους εργαζομένους, το χρονικό περιθώριο υλοποίησης της συμφωνίας με τον επενδυτή, άρα και ισχύος του πρακτικού συμφιλίωσης, είναι 40 ημέρες.

Μετά από τα παραπάνω οι εργαζόμενοι της ΑΓΝΟ αλλάζουν στάση και κατά την εκδίκαση σήμερα της έφεσης της εταιρείας για την ένταξή της στο άρθρο 99 τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος της γαλακτοβιομηχανίας.

Η εταιρεία θεωρώντας το συμφωνητικό με τους εργαζόμενους ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί ζήτησε σήμερα εκ νέου από το δικαστήριο προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της, αίτημα που είχε απορρίψει το δικαστήριο την πρώτη φορά που υποβλήθηκε. Υπέρ της προσωρινής προστασίας δήλωσαν και οι εργαζόμενοι.

Παρόλα αυτά το δικαστήριο για δεύτερη φορά είπε «όχι» στο αίτημα της διοίκησης της ΑΓΝΟ για προσωρινή προστασία. Σημειώνεται ότι κατά της ένταξης στο άρθρο 99 και της προσωρινής προστασίας τάχθηκαν οι κτηνοτρόφοι.

Η απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, καθώς εναντίον της ΑΓΝΟ είναι δυνατό να δημιουργηθούν απαιτήσεις και να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα πιστωτές της, πριν καν εισέλθει ο στρατηγικός επενδυτής....