Μειωμένες ζημιές εμφάνισε το πρω΄το τρίμηνο του έτους η Minoan Lines σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ το 2012.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 30,3 εκατομμύρια ευρώ το α' τρίμηνο του 2013 έναντι 31,6 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 184 χιλ. Euro έναντι ζημιών -6,8 εκατ. Euro το 2012, εμφανίζοντας βελτίωση κατά 7,0 εκατ. Ευρώ.

Η Minoan Lines κατά τα τελευταία έτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, έχει λάβει μια σειρά μέτρων ώστε να επιτύχει μείωση των δαπανών της. Συγκεκριμένα, εκτός από τη μείωση των διαφόρων κονδυλίων λειτουργικών εξόδων, υιοθέτησε πολιτικές περιορισμού του κόστους καυσίμων, το οποίο κατά τα τελευταία οικονομικά έτη ξεπερνά το 55% του συνόλου του κόστους πωληθέντων. Στα τέλη της οικονομικής χρήσης 2012, η Εταιρεία αναβάθμισε το σύστημα των προπελών για τα δύο πλοία που δραστηριοποιούνται στη γραμμή εσωτερικού Ηράκλειο-Πειραιάς καθώς επίσης προέβη και στην πλαστικοποίηση των υφάλων τους.

Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε σε επανασχεδιασμό των δρομολογίων της με στόχο την αύξηση στις πληρότητες των πλοίων και την περαιτέρω μείωση του κόστους των καυσίμων. Τα παραπάνω μέτρα, συνέβαλαν στην περιστολή των δαπανών για καύσιμα και στην σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α' τριμήνου. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι αποτελεσματικές και κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, η Minoan Lines παραμένει συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.