Μειωμένα κατά 16,5% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ΕΧΑΕ, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. από 4,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α' τρίμηνο του 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε 0,06 ευρώ, έναντι 0,09 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου είναι αυξημένος κατά 1,7% στα 8,85 εκατ. το α' τρίμηνο 2013 έναντι 8,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίθετα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα παρουσίασαν μείωση 17,3% (8,6 εκατ. έναντι 10,4 εκατ.). Σημειώνεται ότι στο α' τρίμηνο 2012 συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 2 εκατ.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 24% το α' τρίμηνο 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (36,4 δις έναντι 29,4 δισ.), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,3 εκατ. έναντι 61,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Αντίθετα, η ρευστότητα της αγοράς μειώθηκε κατά 21,4%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 40 εκατ. μετοχές έναντι 50,8 εκατ. μετοχών το α' τρίμηνο 2012. Στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 18% (62,7 χιλ. έναντι 76,7 χιλ.).

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 13,6% το α' τρίμηνο 2013 και διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. έναντι Euro4,5 εκατ. το 2012, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 11,9%, στα 4,1 εκ., από τα 4,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.