Ο Χρήστος Σορώτος αναλαμβάνει τα ηνία της Τράπεζας Κύπρου,  η οποία παραμένει εδώ και δύο μήνες ακέφαλη.


Τον κ. Σορώτο επέλεξε ομόφωνα, μετά από μακρά συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για νέο Εκτελεστικό Διευθυντή του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια απεστάλη επιστολή στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη, με την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση.

Η εισήγηση του Δ.Σ. έτυχε της έγκρισης του κ. Δημητριάδη, ο οποίος ακολούθως θα ενημερώσει τον Υπουργό Οικονομικών.


Πηγή: sigmalive.com