Την ικανοποίησή του για το τίμημα πώλησης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα εξέφρασε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Πανίκος Δημητριάδης.


Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη η πώληση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα τέθηκε από τους διεθνείς δανειστές της Κύπρου ως προϋπόθεση για την έγκριση του πακέτου βοήθειας προς την Κύπρο. Ο κ.Δημητριάδης, ο οποίος μιλούσε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, διευκρίνισε ότι οι όροι πώλησης και το τίμημα, το οποίο χαρακτήρισε ικανοποιητικό, συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, στο πλαίσιο των δύο Eurogroup, στα οποία όπως ανέφερε, συμμετείχε το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις, που έγιναν από την Κεντρική Τράπεζα με εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιώς μεταξύ της 23ης και 26ης Μαρτίου, αφορούσαν τη συνομολόγηση του νομικού εγγράφου για τη συμφωνία πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών και όχι το τίμημα και τους όρους της πώλησης. Πρόσθεσε ότι σε όλες τις συζητήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδας και με την Τράπεζα Πειραιώς παρευρίσκονταν εκπρόσωποι των κλιμακίων της τρόικας, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. 

Αναφερόμενος στα κέρδη που παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι είναι λογιστικά και μη πραγματοποιηθέντα. «Από τη στιγμή που προχωρούσαμε με συνεισφορά των ανασφάλιστων καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, Κύπρου και Λαϊκής, τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να ξανανοίξουν», είπε. Επίσης, εξήγησε ότι η ΚΤΚ δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει σε αυτά περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων. Θα υπήρχαν μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων με αποτέλεσμα την κατάρρευση των τραπεζών και την ενεργοποίηση του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων», ανέφερε ο διοικητής. «Σημειώνω ότι οι ασφαλισμένες καταθέσεις στα Ελληνικά υποκαταστήματα των Κυπριακών τραπεζών υπολογίζονται σε περίπου 9 δισ. ευρώ,» κατέληξε.