Τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν θα μετάσχουν τελικά στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών μετά από σχετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας.


Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε προς τις διοικήσεις των ταμείων την περασμένη Παρασκευή η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου Εργασίας Μ. Τριανταφύλλου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίων τραπεζών.

Μετά από αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τουΕνιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων αναίρεσαν τις προηγούμενες αποφάσεις τους και προχώρησαν στην πώληση προς την Alpha Bank των δικαιωμάτων τους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξουν και κατά την διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Απόφαση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών, είχε λάβει αρχικά και το Ταμείο Ασφάλισης του προσωπικού των τραπεζών (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Επιστολή διαμαρτυρίας για το ίδιο θέμα απέστειλαν σήμερα προς τον πρωθυπουργό η ΓΣΕΕ και ηΟΤΟΕ.

Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται για την εξαίρεση συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων και κάνουν λόγο για «νέο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιακών στοιχείων των ταμείων, με αναγκαστική δραστική απομείωση της αξίας των μετοχών τους στις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση».

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «τα δικαιώματα των μετόχων και εν προκειμένω των ασφαλιστικών Ταμείων είναι πλήρως κατοχυρωμένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν επιδέχονται επιλεκτικό αποκλεισμό και παρεκκλίσεις ούτε από τη Διοίκηση ούτε καν από τον εθνικό νομοθέτη».

Τονίζουν επίσης, ότι «η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ θα εξαντλήσουν κάθε αγωνιστικό και δικαστικό μέσο για την αποτροπή αποκλεισμού των Ταμείων από την άσκηση των προτιμησιακών μετοχικών δικαιωμάτων τους στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών για την προστασία της περιουσιακής αξίας των μετοχών, που έχουν επενδυθεί στις Τράπεζες, και αποτελούν περιουσία των ασφαλισμένων».