Από τις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alpha Bank και των warrants , που θα τα συνοδεύουν, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου το οποίο ενέκρινε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την  Παρασκευή 31 Μαίου ολοκληρώνεται η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και στις  4 Ιουνίου θα ανακοινωθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών η κάλυψη της αύξησης και η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών ενώ στις 6 Ιουνίου (εφόσον συνεδριάσει το Χ.Α) θα εγκριθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και warrants.

Εφόσον στις 6 Ιουνίου εγκριθεί από το Χ.Α η εισαγωγή των νέων μετοχών θα ακολουθήσει στις 7 Ιουνίου η πίστωση από την ΕΧΑΕ των νέων μετοχώνκαι των warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ και στις 10 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευσή τους.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το συμπλήρωμα του Ενημερωτικού για την αύξηση της Alpha Bank κίνηση απαραίτητη καθώς έπρεπε να συμπεριληφθούν τα οικονομικά στοιχεία τριμήνου της τράπεζας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν λιγό μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.