Η αύξηση της  αποτελεσματικότητας και η αποδοτικότητας της εταιρείας αποτελεί προτεραιότητα για τη Frigoglass  επισήμανε χθες ο Χ. Δαυίδ κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σημειώνοντας επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια αλλαγής έδρας ή εξόδου από το ΧΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία τα επόμενα τρίμηνα αναμένονται καλύτερα από το πρώτο και για το σύνολο του χρόνου, αναμένεται να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των αναλυτών -η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόβλεψη- που αναφέρουν αύξηση πωλήσεων 3-5% και EBITDA  στα 80 εκ. ευρώ.

Με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πραγματοποιεί πρόγραμμα ριζικής αλλαγής στον τρόπο διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας και των αποθεμάτων. Η εταιρεία αναμένει να επιτύχει μείωση κατά περίπου 25 εκατ. ευρω της αξίας των αποθεμάτων της έως το τέλος του 2014, επιπροσθέτως της μείωσης κατά 35 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκε στο τέλος του 2012.

Παράλληλα, στοχεύει σε εξοικονόμηση κόστους περίπου 20-25 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2016 αλλά και σταδιακή αύξηση των πωλήσεων μέσω της αξιοποίησης των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ και στην Κίνα, καθώς και στις αγορές υαλουργίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2013 υποχώρησαν κατά 11,6% και διαμορφώθηκαν σε 140,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κάμψη 53,3%.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα επόμενα τρίμηνα αναμένονται καλύτερα και για το σύνολο του χρόνου, αναμένεται να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των αναλυτών -η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόβλεψη- που αναφέρουν αύξηση πωλήσεων 3-5% και EBITDA  στα 80 εκ. ευρώ.

Η Frigoglass προχώρησε πρόσφατα σε έκδοση ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφτηκε από ξένους και Ελληνες θεσμικούς επενδυτές, με στόχο την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά και πώληση των ομολογιών.

Μ.Π.