Η INTRASOFT International,, ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI) της ΟΛΘ Α.Ε., προϋπολογισμού 0,72 εκ. ευρώ (720.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.).Το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση λύσεων SAP σε λιμάνι στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των διοικητικών αλλά και αρκετών επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως τη Διαχείριση Πόρων και Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με αξιόπιστες, σύγχρονες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνολική ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών του και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το έργο, που ανατέθηκε στην INTRASOFT International τον Ιανουάριο του 2012 μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την μετάβαση στην παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο 2013 και την ολοκλήρωση της περιόδου υποστήριξης τον Μάρτιο του 2013. Στα πλαίσια του έργου αυτού, καλύφθηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Οικονομικής Διαχείρισης, Κοστολόγησης, Προμηθειών, Υλικών και Αποθηκών, Πωλήσεων, Διαχείρισης Έργων, Συντήρησης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης/Αξιοποίησης Χώρων μέσω της λύσης SAP ERP, η διασύνδεση με κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές -Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) - μέσω της λύσης SAP Netweaver Process Integration, καθώς και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης προς τα στελέχη και τη Διοίκηση του Οργανισμού μέσω της λύσης SAP Netweaver Portal.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Γεώργιος Μάνος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχία του σύνθετου αυτού έργου υλοποίησης SAP σε έναν μεγάλο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου τομέα, ο οποίος αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Η επιτυχία του έργου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την επιτυχημένη πορεία μας ως πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της SAP. Επίσης, επιβεβαιώνει την στρατηγική απόφασή μας να στοχεύσουμε στην παροχή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος SAP τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα, σε κλάδους όπως οι μεταφορές, όπου το 2013 παραδώσαμε επιτυχώς το έργο της ΟΣΕ Α.Ε. αλλά και η εκπαίδευση, όπου εκτελούμε τα έργα του Παν. Πατρών και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.»

 

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

 

Σχετικά με την INTRASOFT International –SAP Business Unit

Η INTRASOFT International, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για δυναμική επέκταση στο χώρο του SAP και με στελεχιακό δυναμικό άνω των 50 ατόμων, εξυπηρετεί πάνω από 70 πελάτες, από αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς μέχρι δημόσιους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, ως SAP Gold Channel Partner, SAP Special Expertise Partner και SAP certified Partner Center of Expertise (PCOE), η INTRASOFT International προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη της.