Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ, ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός το Μάρτιο του 2013 στη χώρα ανήλθε στα 21.294 δηνάρια (περίπου 347 ευρώ), αυξημένος κατά 1% σε σύγκριση με το μέσο μηνιαίο μισθό του Μαρτίου 2012.

Ωστόσο, η πραγματική αξία του μέσου μηνιαίου του Μαρτίου του 2013 παρουσιάζεται μειωμένη κατά 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Ο μεικτός μέσος μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Μάρτιο του 2013 ανήλθε στα 31.185 δηνάρια (περίπου 508 ευρώ).