Zημιές μετά από φόρους 86,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής  στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 23,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 82,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής ανακοίνωσε επίσης πωλήσεις ύψους 50,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξημένες κατά 15,1%, σε σύγκριση με 43,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 26,3%, σε σύγκριση με 36,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημιές 101,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 16,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημιές 98,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2013 επηρεάστηκαν σημαντικά από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δομής τσιμέντου, που έχει ως στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα, της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας, τη στήριξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Σε συνέχεια της οριστικής παύσης λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας, η εταιρεία προέβη σε πλήρη απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του εργοστασίου και σε συναφείς προβλέψεις. Η συνολική μετά αναβαλλόμενων φόρων εφ' άπαξ επίδραση, που προκύπτει από την αναδιάρθρωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου ανέρχεται σε 69,5 εκατ. ευρώ

Η βαθειά ύφεση στην εσωτερική αγορά της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και η αναστολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής συνεχίστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες της πτώσης της εγχώριας αγοράς τόσο ο Όμιλος όσο και η εταιρεία, συνέχισαν και ενέτειναν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2013 οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των εξαγωγών.

Παράλληλα, στο πρώτο τρίμηνο του 2013, ο Όμιλος και η εταιρεία  συνέχισαν την υλοποίηση μέτρων μείωσης του λειτουργικού κόστους και βελτιστοποίησης των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών