Συμφωνία με την Damco Energy του ομίλου Κοπελούζου, για τη δημιουργία κοινής εταιρείας, με δίκτυο καταστημάτων στην οποία ο ιδιώτης θα έχει το 51% και η ΔΕΗ το 49%, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το ΔΣ της ΔΕΗ.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες η νέα  εταιρεία που θα δραστηριοποιείται  στη λιανική της ενέργειας, θα ονομάζεται «ΔΕΗ Solar Solutions AE» με τον όμιλο Κοπελούζου όμως, να έχει την πλειοψηφία.
Σύμφωνα με την πρόταση, που ακόμη δεν έχει εγκριθεί, τα νέα καταστήματα  θα επεκταθούν με τη μέθοδο του Franchise και θα παρέχουν διάφορες ενεργειακές υπηρεσίες όπως την ανάπτυξη και συμβουλές χρηματοδότησης  οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση  ενεργειακών πιστοποιητικών για τα ακίνητα, συμβουλευτική για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ, όπως η εξόφληση  λογαριασμών ηλεκτρικού.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπογραφή της Σύμβασης Μετόχων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η συμφωνία αυτή είναι εξέλιξη  παλαιότερης που είχε υπογραφεί με τον όμιλο Silcio (συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου και της Διεθνούς Τεχνικής) και περιελάμβανε πέραν του δικτύου καταστημάτων, εξαγορά από την ΔΕΗ του 49% σε εργοστάσια φωτοβολταϊκών της Silcio.

Πλέον έχει εγκαταλειφθεί -ως μη συμφέρουσα- η προοπτική συμμετοχής της ΔΕΗ με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού PIRITIUM SA και SILCIO SA, και πλέον η υπό σύσταση εμπορική εταιρεία μπορεί να προμηθεύεται το φωτοβολταϊκό εξοπλισμό σε ανταγωνιστικές τιμές από την αγορά.