Μειωμένες πωλήσεις κατά 6,1% στα 85,1 εκ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Φουρλής το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του. Παρουσίασε ζημιές προ φόρων στα 6,3 εκ. ευρώ από 6,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 688.000 ευρώ από 868.000 ευρώ του περσινού τριμήνου.
Κατά το πρώτο τρίμηνο παρουσι της ζήτησης στην εσωτερική αγορά αλλά και σε Ρουμανία, Κύπρο. Ωστόσο στην εσωτερική αγορά η εταιρεία συνεχίζει να κερδίζει μερίδια, και η κατάσταση στην Κύπρο φαίνεται καλύτερη.

Η λιανική εξοπλισμού και επίπλου (ΙΚΕΑ) παρουσίασε στο τρίμηνο μείωση πωλήσεων 8,9% με πωλήσεις 53,8 εκ. ευρώ και ζημιές 3,3 εκ. ευρώ από ζημιές 3,7 εκ. ευρώ του περσινού τριμήνου. Η λιανική αθλητικών ειδών (Intersport)  παρουσίασε μείωση πωλήσεων 1,6% με πωλήσεις τριμήνου στα 25,7 εκ. ευρώ. και ζημιές 1,5 εκ. ευρώ από 1,1 εκ. ευρώ του περισνού τριμήνου. Η χονδρική ηλεκτρικών ειδών παρουσίασε πωλήσεις 4,8 εκ. ευρώ και ζημιές 660.000 ευρώ.

Η εταιρεία  όταν εκδηλώθηκε η κρίση στην Κύπρο, είχε σχηματίσει πρόβλεψη για μείωση πωλήσεων της τάξης του 25%-30% σε ετήσια βάση, ωστόσο η κατάσταση ισορρόπησε. Το ΙΚΕΑ Βουλγαρίας κινείται εντός στόχων, ενώ η Ρουμανία παραμένει μια αγορά σε ύφεση αλλά με ικανοποιητική απόδοση γα τον όμιλο. Η δε Τουρκία τρέχει με ρυθμούς αύξησης πωλήσεων κατά 20%.

Για το 2013, η εταιρεία προγραμματίζει περιορισμένες επενδύσεις της τάξης των 13-15 εκατ. ευρώ, στις οποίες ωστόσο περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέων pick up points της ΙΚΕΑ, δηλαδή καταστημάτων-εκθέσεων και παραγγελιοληψείας.  Το πρώτο πιλοτικό τέτοιο κατάστημα της ΙΚΕΑλειτουργεί στη Ρόδο και σήμερα σχεδιάζει να επεκτείνει το συγκεκριμένο μοντέλο και σε άλλα περιφερειακά σημεία, προσθέτοντας 3-4 σημεία έως το τέλος του 2013.