Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του 2013, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, εμφάνισε η Centric Συμμετοχών.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 151,75 εκατ. ευρώ έναντι 137,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καταγράφοντας άνοδο 10,17%.

Αύξηση 11,9% εμφάνισε και το μικτό κέρδος του ομίλου που ανήλθε στα 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,68 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ οριακή μείωση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,53 εκατ. ευρώ (-2%).

Αυξημένη εμφανίστηκε και  η κερδοφορία του ομίλου, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στο 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,16 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012, αυξημένα κατά 5,04%.Η αύξηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οδήγησε στην οριακή μείωση κατά 2,3% των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), τα οποία ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 1,02 εκατ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012.