Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρουμανίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης αναμένει ο υπουργός Οικονομίας της βαλκανικής αυτής χώρας Βάρουγιαν Βοσγκάνιαν, έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει την κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ρουμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

   Ο ίδιος τόνισε ότι, ο προϋπολογισμός του 2013 και ο σχεδιασμός για τα επόμενα έτη "συμβαδίζουν" απόλυτα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.

   Ο κ. Βοσγκάνιαν επεσήμανε, επίσης, ότι το "μήνυμα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνεται και από το έργο που υλοποιεί το υπουργείο του οποίου ηγείται, κυρίως στα θέματα της προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης των εξαγωγών.