Βελτίωση μεγεθών παρουσίασε στο εννεάμηνο της χρήσης 2012-2013, η Επίλεκτος  σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις της περιόδου.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,14 εκατ. ευρώ έναντι 25,69 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση 13,42%.

Οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,91 εκατ. ευρώ έναντι 5,85 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της χρήσης 2012-2013 ανήλθε στα 24,84 εκατ. ευρώ έναντι 21,39 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 16,11%.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκαν στα 3,67 εκατ. ευρώ από 7,19 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο της χρήσης 2011-2012.