Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το προσωπικό του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ. 

Η υπογραφή της σύμβασης επιβεβαιώνει το κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και των Εργαζομένων της Τράπεζας, καθώς και την προσήλωση όλων των μερών στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.