Στα 1,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν  οι ζημιές για τον όμιλο της Intracom στο α' τρίμηνο 2013 έναντι ζημιών 2,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα EBITDA στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 20,4 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. στο α' τρίμηνο του 2012 και αντίστοιχα οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου εμφανίζονται μειωμένες  στα 118,2 εκατ. ευρώ έναντι 130,1 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τέλος οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ  στο α' τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 43% σε σχέση με το 2012