Ζημίες 12 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο όμιλος ΑΝΕΚ, έναντι ζημιών 17,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 15,7 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών, υποχώρησε στα 27, 3 εκατ. ευρώ, από 28,7 εκατ. ευρώτο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Ομίλου αναφέρει ότι συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις προσπάθειες για αντιστάθμιση των συνεπειών της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2013.

Όπως σημειώνει, έχοντας ως κύριο σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες (περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ.).

Η μείωση του κόστους οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί εντονότερα στα επόμενα τρίμηνα του έτους.

Η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.