Σε 49,4 εκατ. ευρώ διαμορφωθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο πρώτο τριμηνο του έτους σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,1 % σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας κυρίως της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά αντίστοιχο ποσοστό (4,9 %).

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 και η μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,1% και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης κ. Α. Ζερβός επισημαίνει ότι η εταιρία υποστηρίζει μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς, τα οποία να στοχεύουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων, στην διασφάλιση εύλογων αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της επιχείρησης στο πρώτο τρίμηνο, ο κ. Ζερβός τονίζει ότι η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγής της ΔΕΗ από φυσικό αέριο κατά 75%, με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης, επιδρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο θετικά στις δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου.