Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με βραδύτερο ρυθμό το πρώτο τρίμηνο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, κατά 2,4% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ρυθμός αυτός είναι κατά 0,1% χαμηλότερος από την αρχική εκτίμηση που είχε γίνει τον περασμένο μήνα, καθώς οι εισαγωγές αποδείχθηκε ότι ήταν μικρότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, σύμφωνα με το γραφείο οικονομικής ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis, BEA) του υπουργείου Εμπορίου.

Η ανάπτυξη του πραγματικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) κυρίως αντανακλά την αύξηση των ατομικών δαπανών, των ιδιωτικών επενδύσεων σε διαρκή αγαθά, ακίνητα και των εξαγωγών, ανέφερε η ίδια υπηρεσία.

Η ανάπτυξη ήταν υψηλότερη από εκείνη του τέταρτου τριμήνου του 2012, που έφτασε το 0,4%.