Μειωμένα έσοδα, αλλά αυξημένα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Αττική Οδός, ο επιχειρηματικός φορέας του αυτοκινητόδρομου της Αττικής. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης, το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν κέρδη 50,13 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 48,72 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 2,9%.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα υποχώρησαν σε 175,44 εκατ. ευρώ, από 203,43 εκατ. ευρώ το 2011 (226,66 εκατ. ευρώ το 2010 και 248,55 εκατ. ευρώ το 2009), εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 13,8%. 

Σε σύγκριση με τα έσοδα του 2009, ήταν κατά 29,4% χαμηλότερα.

Η εταιρεία Αττική Οδός, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 63,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 64,36 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 0,7%. Η επιχείρηση καταρτίζει, επίσης, ισολογισμό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προφανώς λόγω παλαιότερης συμβατικής υποχρέωσης. 

Βάσει αυτού, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 106,96 εκατ. ευρώ, από 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 97,66 εκατ. ευρώ, από επίσης 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-10%). Σημαντικό μέρος των κερδών προέρχεται από πιστωτικούς τόκους.